[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"

 

  

  

13 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28-30 มกราคม 2563 กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
28-30 มกราคม 2563 กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
14 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ 2563
วันที่11 มกราคม 2563 กศน.อำเภอเมืองตรัง กศน.ตำบลทับเที่ยงร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังและ กศน.จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันเด็กแห่งชาติ2563
23 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรังเข้าร่วมอบรมหลักการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรังเข้าร่วมอบรมหลักการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
26 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
22 พฤศจิกายน 2562กศนอำเภอเมืองตรังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดการศึกษา กับ เรือนจำจังหวัดตรัง
22 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอเมืองตรัง โดย นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดการศึกษา กับ เรือนจำจังหวัดตรัง โดยนายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดตรัง ต.โคกหล่อ อ.เมือง
6 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
5 ธันวาคม 2561 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ลานเทศบาลนครตรัง ในกิจก
13 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ประจำปี 2561
6 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
พัฒนาบุคลากร
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ นำคณะคร บุคลากร กศนงอำเภอเมืองตรังเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการพัฒนาเว็ปไซต์ ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดตรัง
26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้แบบ โครงงาน
26-27 ธันวาคม 2560 ครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้แบบ โครงงาน Project Base Learning (PBL)
27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 พย.2560 นำบุคลากร และนักศึกษา. เข้าร่วมพิธี ในงานวัน“สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
25 พย.2560 นำบุคลากร และนักศึกษา. เข้าร่วมพิธี ในงานวัน“สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรังเ้ข้าร่วมบริจาคโลหิตในวาระกาชาดจังหวัดตรัง ณที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง
นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรังเ้ข้าร่วมบริจาคโลหิตในวาระกาชาดจังหวัดตรัง ณที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจรฺิญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
ทรงพระเจรฺิญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2561 พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติ การปฏิบัติงาน กศน. ให้แก่ครู กศน.ตำบล
ประชุมประจำเดือน ประชุมประจำเดือน กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน และร่วมวางแผนการจัดการศึกษา ตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติ การปฏิบัติงาน กศน. ให้แก่ครู กศน.ตำบล
2 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา 2558 ตรงกับวันพุธ 4 มีนาคม
23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กศน.อำเภอเมืองตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับ ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2558
5 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบ N-NET
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ที่มีรายชื่อคาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2/2557 จะต้องสอบ N-NET ณ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง เวลา 8.30 น. นักศึกษาทุกคนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากครูผู้สอนประจำกศน.ตำบลที่ท่านเรียนอยู่
25 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 5 ประจำปี 2558
ขอเชิญชวนเยาวชน นักศึกษา กศน. ที่เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 5 ประจำปี 2558) ระดับภาคใต้ จัดประกวดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครูแห่งชาติ
16 มกรา ขอน้อมจิตวันทาบูชาครูขอเชิดชูปูชนีย์คุณมากล้นขอกตัญญูต่อครูทุกทุกคนขอกุศลแห่งความดีคุ้มครองครู ฯ
8 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 10 มกราคม 2558 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง กศน.อำเภอเมืองตรัง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
สวัสดีปีใหม่ 2558
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ผ่านมา ขอให้สุขหรรษา เฮฮาตลอดปี
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง เปิดรับสมัครเรียนภาษา หลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2558 เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง เปิดรับสมัครเรียนภาษา หลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2558 เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05