[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3
ณ กศน.เมืองตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัคร ผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (ภาคใต้)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลาการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่  28  กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม  2557
  ณ อุทยานหาดเจ้าไหม  อ.สิเกา  จ.ตรังเข้าชม : 334