[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
การป้องกันภัยภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ
วันที่  4 มีนาคม  2557
  ณ กศน.ตำบลบ้านควน  อ.เมือง จ.ตรัง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซี่ยน
วันที่  21 มีนาคม  2557
  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.นาโยงใต้  อ.เมือง จ.ตรัง
ผู้สูงอายุทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
  ณ อ.กันตัง และ อ.สิเกา


เข้าชม : 422