[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

             โรงเรียนเพาะปัญญา ม.5 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
๑ ในโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ
โรงเรียนเพาะปัญญา เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มหาอำมาตย์โท พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาล มณฑล ภูเก็ต เป็นผู้จัดตั้ง สร้างอาคารเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2456  เพาะปัญญา เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 6) เมื่อ  พ.ศ. 2458 ชาวนาโยงใต้ จึงถือเป็นมงคลนามอย่างยิ่ง และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ (ครั้งที่ 2) เมื่อเสด็จถึงจังหวัดตรัง ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนี้ เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2456

        ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 21 คน สำหรับผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นางเยาวลักษณ์  ศรีเพชร ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2549 

วัดโคกพิกุล ม.1 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง                                                          ประวัติความเป็นมาของวัดโคกพิกุล มีพระธุดงค์  2  รูปเป็นพี่น้องกัน  ชื่อ  บัวแก้วและบัวเพชร  พระ  2  รูปนี้มาจากจังหวัดพัทลุง  มาสร้างสำนักสงฆ์ทางทิศเหนือของ  ถ.เพชรเกษม  คงคาวดี ต่อมาพระ  2  รูปนี้เกิดขัดใจกัน  องค์บัวเพชร  จึงมาสร้างสำนักสงฆ์ทางทิศใต้ของ ถ.เพชรเกษม  ได้ชื่อว่าสำนักสงฆ์วัดโคกยาง  อยู่มา พ.ศ. 2498  พ่อท่านวัน  วัดท่าจันได้สร้างโบสถ จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดโคกยางเป็นวัดโคกพิกุล     


สำนักพุทธบาทควนสงฆ์ ม.3 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
 

ประวัติความเป็นมาควนสงฆ์

          เล่าขานกันมาว่า  มีพระรูปหนึ่งชื่อว่า  หลวงพ่อจีด ”  ได้เดินทางมาจับจ้องที่ดินในหมู่บ้านแห่งนี้  มีเนื้อที่ประมาณ  90  ไร่  เพื่อที่จะสร้างวัดปัจจุบันเป็นสำนักสงฆ์  แต่ที่ดินบริเวณนี้มีลักษณะที่สูงชันมาก  ( ชาวบ้านเรียกพื้นที่สูงนี้ว่า  ควน  )  ต่อมาชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า  บ้านควนสงฆ์ ”  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  ปัจจุบันอยู่ที่ หมู่ 3 ต.นาโยงใต้   

 


ศูนย์ กศนตำบลนาโยงใต้ ม.4 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 
   

ที่ตั้ง
ศูนย์ กศน.ตำบลนาโยงใต้ตั้งอยู่ที่ อบต.นาโยงใต้ ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  


เข้าชม : 1732