[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

ทดสอบหมวดหมู่
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โครงการ กศน.ตรัง ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น ณ บริเวณสนาม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563


 โครงการ กศน.ตรัง ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น
 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ บริเวณสนาม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรังเข้าชม : 88


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลกรด้านการผลิตสื่อนำเสนอและการสร้างสื่อ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 19 / พ.ค. / 2563
      5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โครงการ กศน.ตรัง ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น ณ บริเวณสนาม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 19 / พ.ค. / 2563
      5 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดประชาชน” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 14 / เม.ย. / 2563
      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 9 / เม.ย. / 2563
      13 เมษายน 2561 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมกิจกรรม \"โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ\" ณ อบต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 29 / เม.ย. / 2561