[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ,กศน.ตำบลนาบินหลา,กศน.ตำบลบ้านควนและกศน.ตำบลนาพละเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย รายวิชา วิทยาศาสตร์ และรายวิชา ภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองต

พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2563


นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ,กศน.ตำบลนาบินหลา,กศน.ตำบลบ้านควนและกศน.ตำบลนาพละ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย รายวิชา วิทยาศาสตร์ และรายวิชา ภาษาอังกฤษ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง  อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เข้าชม : 67


กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้ 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 9 เมษายน 2564 ครูและนักศึกษากศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมทำ \"กิจกรรม พัฒนา กศน.งามตา ประชาชื่นใจ Big Cleaning Day\"ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 11 / เม.ย. / 2564
      นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ วันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 9 / เม.ย. / 2564
      กรรมการคุมสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3-4 เมษายน 2564 ณ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 9 / เม.ย. / 2564
      เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ วันรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 9 / เม.ย. / 2564
      โครงการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 9 / เม.ย. / 2564