[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานและเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เพื่อเตรียมความพร้อม แนะแนวทางในการเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานและเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เพื่อเตรียมความพร้อม แนะแนวทางในการเรียนให้กับน
ักศึกษาใหม่ และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน
เข้าชม : 12


กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. เรื่อง ‘’พัฒนาทักษะการเขียนข่าวเล่างาน กศน.” ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปฎิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 24 / ธ.ค. / 2562
      วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ น.ส.ณัฐกานต์ ชูทอง เข้าร่วมการคัดเลือกนักกรีฑา กศน.อันดามันเกมส์ ณ สนามกีฬาเมืองระนอง จ.ระนอง 23 / ธ.ค. / 2562
      18 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “บ้านหนังสือชุมชน ” ณ บ้านหนองเอื้อง ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 23 / ธ.ค. / 2562
      18 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดประชาชน ” ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 23 / ธ.ค. / 2562
      17 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน” ณ ศพด.วัดโคกพิกุล ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 23 / ธ.ค. / 2562