[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

4 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
1 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการติวเข้มเติมความรู้ สาระความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ณ อาคารเรียน กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 11 คน
1 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการติวเข้มเติมความรู้ สาระความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ณ อาคารเรียน กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 11 คน
4 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
31 มกราคม 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ณ บ้านเลขที่ 68 ตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
31 มกราคม 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ณ บ้านเลขที่ 68 ตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
2 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง และชมรายการ ETV 31 มกราคม 2562 ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง และชมรายการ ETV 31 มกราคม 2562 ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
30 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนายสมหมาย ธรรมกิจ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 28 มกราคม 2562 มีกลุ่มเป้าหมายตำบลนาโยงใต้เข้าร่วม 9 คน
โครงการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนายสมหมาย ธรรมกิจ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 28 มกราคม 2562 มีกลุ่มเป้าหมายตำบลนาโยงใต้เข้าร่วม 9 คน
30 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย และความเป็นพลเมืองดี ,รู้กลไกบริหารราชการ วิทยากรโดยนายชัชชัย งามวิวัฒน์อนันต์ เจ้าหน้าที่จาก กกต.ตรัง 30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลนาโยงใต้ ต.นาโยงใต้ อ.เม
กศน.ตำบลนาโยงใต้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย และความเป็นพลเมืองดี ,รู้กลไกบริหารราชการ วิทยากรโดยนายชัชชัย งามวิวัฒน์อนันต์ เจ้าหน้าที่จาก กกต.ตรัง 30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลนาโยงใต้ ต.นาโยงใต้ อ.เม
30 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ \"เราทำความดีด้วยหัวใจ\" วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ เขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ \"เราทำความดีด้วยหัวใจ\" วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ เขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
30 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรสาคูไส้หมู จำนวน 3 ชั่วโมง 29 มกราคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 2 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรสาคูไส้หมู จำนวน 3 ชั่วโมง 29 มกราคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 2 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
26 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
25 มกราคม 2562 กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ร่วมสร้างสังคมสีเขียวปลูกป่าชายเลนฝั่งทะเลอันดามัน ณ ท่าเรือปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง
25 มกราคม 2562 กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ร่วมสร้างสังคมสีเขียวปลูกป่าชายเลนฝั่งทะเลอันดามัน ณ ท่าเรือปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง
26 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง กอ.รมน. จังหวัดตรัง&กศน. จังหวัดตรัง 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 10 คน
โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง กอ.รมน. จังหวัดตรัง&กศน. จังหวัดตรัง 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 10 คน
26 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรการประดิษฐ์งานผ้า (พรมเช็ดเท้า) จำนวน 6 ชั่วโมง 22-23 มกราคม 2562 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรการประดิษฐ์งานผ้า (พรมเช็ดเท้า) จำนวน 6 ชั่วโมง 22-23 มกราคม 2562 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
20 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรเครื่องแกงตำมือ จำนวน 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 6 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรเครื่องแกงตำมือ จำนวน 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 6 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
20 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรเค้กกล้วยหอม จำนวน 3 ชั่วโมง 18 มกราคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรเค้กกล้วยหอม จำนวน 3 ชั่วโมง 18 มกราคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
15 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน” 12 มกราคม 2562 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ ม.4 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน” 12 มกราคม 2562 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ ม.4 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
9 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด 9 มกราคม 2562 ณ สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดวัไม้เสียบ (มูลนิธิพระครูประดิฐวรการ)อ.ชะอวดจ.นครศรีธรรมราช มีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 3 คน
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด 9 มกราคม 2562 ณ สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดวัไม้เสียบ (มูลนิธิพระครูประดิฐวรการ)อ.ชะอวดจ.นครศรีธรรมราช มีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 3 คน
9 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ด้านการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำครู ข และครู ค หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมทสินค้า ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนัก
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ด้านการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำครู ข และครู ค หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมทสินค้า ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนัก
6 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการภาษษอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีะ พลักสูตร “อบรมภาษาอังกฤษ เพื่ออาชีพพนักงานขายสินค้า” ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดย กศน.ตำบลนาโยงใต้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 5 คน
โครงการภาษษอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีะ พลักสูตร “อบรมภาษาอังกฤษ เพื่ออาชีพพนักงานขายสินค้า” ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดย กศน.ตำบลนาโยงใต้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 5 คน
6 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 27 ธ.ค.61 บรรณารักษ์และครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ นำหนังสือไปส่งเสริมการอ่าน ณ จุดบริการประชาชน บ้านโคกถิน หมุ่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าเวรให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 27 ธ.ค.61 บรรณารักษ์และครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ นำหนังสือไปส่งเสริมการอ่าน ณ จุดบริการประชาชน บ้านโคกถิน หมุ่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าเวรให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
6 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย กศน.ตำบล ในปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม \"ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด\" ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโค
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย กศน.ตำบล ในปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม \"ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด\" ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโค
6 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย กศน.ตำบล ในปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม \"บ้านหนังสือชุมชน\" ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังและ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อ
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย กศน.ตำบล ในปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม \"บ้านหนังสือชุมชน\" ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังและ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อ
6 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง. 26 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง. และครู กศน.ตำบล.นาโยงใต้ เข้าร่วม
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง. 26 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง. และครู กศน.ตำบล.นาโยงใต้ เข้าร่วม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>