[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

7 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
สรุปผลการดำเนินงาน การรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 29 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
สรุปผลการดำเนินงาน การรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 29 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
7 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยสาธิตการพับดอกไม้ใบเตยหอม 27 มีนาคม 2562 ณ วัดสาริการาม ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยสาธิตการพับดอกไม้ใบเตยหอม 27 มีนาคม 2562 ณ วัดสาริการาม ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
7 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมพัฒนาวัดประสิทธิชัย 25 มีนาคม 2562 วัดประสิทธิชัย อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมพัฒนาวัดประสิทธิชัย 25 มีนาคม 2562 วัดประสิทธิชัย อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
7 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
7 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ กรรมการกลางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 16-17 มีนาคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ กรรมการกลางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 16-17 มีนาคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
15 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
15 มีนาคม 2562 ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ และคณะกรรมการ ศสปช.ต นาโยงใต้ ร่วมกับโรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมถ์ฯ เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ณ ตำบลนาโยงใต้
15 มีนาคม 2562 ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ และคณะกรรมการ ศสปช.ต นาโยงใต้ ร่วมกับโรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมถ์ฯ เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ณ ตำบลนาโยงใต้
14 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
13 มีนาคม 2562 ครู และนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมเดินขบวนรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562 ครู และนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมเดินขบวนรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562
14 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
13 มีนาคม 2562 ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับ นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2561 โดย กศน.ตำบลนาโยงใต้ส่งโครงงาน “คอนโดแมว” เข้าร่วม
13 มีนาคม 2562 ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับ นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2561 โดย กศน.ตำบลนาโยงใต้ส่งโครงงาน “คอนโดแมว” เข้าร่วม
14 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ตำบล หลักสูตร การโปรโมทสินค้า ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ตำบล หลักสูตร การโปรโมทสินค้า ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
14 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ตำบล หลักสูตร การตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ตำบล หลักสูตร การตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 5-8 มีนาคม 2562
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 5-8 มีนาคม 2562
4 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการSmart ONIE เพื่อสร้างSmart Farmer กิจกรรมจัดอบรมเกษตรกรต้นแบบ(Master Trainer) วันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเมืองตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัด
โครงการSmart ONIE เพื่อสร้างSmart Farmer กิจกรรมจัดอบรมเกษตรกรต้นแบบ(Master Trainer) วันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเมืองตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัด
4 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ อาคารจอดรถ 3 ชั้น 15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ อาคารจอดรถ 3 ชั้น 15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
4 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ\"ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน\" หลักสูตรช่างไม้ จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ ต.นาโยงใต้อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ\"ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน\" หลักสูตรช่างไม้ จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ ต.นาโยงใต้อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
4 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
26 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมต้อนรับ ท่านชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ รับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ กศน.ตำบลนาบินหลา ตำบลนาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
26 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมต้อนรับ ท่านชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ รับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ กศน.ตำบลนาบินหลา ตำบลนาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
22 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
19 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวัน “มาฆบูชา” ณ วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
19 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวัน “มาฆบูชา” ณ วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
22 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม \"บวร\" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 2562 ณ วัดเขาแก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม \"บวร\" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 2562 ณ วัดเขาแก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
11 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมงาน OPEN HOUSE. โรงเรียนวัดควนวิเศษ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมงาน OPEN HOUSE. โรงเรียนวัดควนวิเศษ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
11 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
7 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมสุขภาวะและสุขอนามัย ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
7 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมสุขภาวะและสุขอนามัย ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
4 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
1 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดตรัง โดยนางละออง ภู่กลาง นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ได้มานิเทศ กศน.ตำบลนาโยงใต้ และได้ให้คำแนะนำ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาตนเอง และงาน กศน.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดตรัง โดยนางละออง ภู่กลาง นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ได้มานิเทศ กศน.ตำบลนาโยงใต้ และได้ให้คำแนะนำ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาตนเอง และงาน กศน.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>