[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศูภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม Microsoft office(Micrsoft Word,Micrsoft Excel) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28-พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวศูภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม Microsoft office(Micrsoft Word,Micrsoft Excel) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28-พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำเครื่องแกงตำมือ” จำนวน 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำเครื่องแกงตำมือ” จำนวน 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำข้าวเหนียวแก้ว” จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำข้าวเหนียวแก้ว” จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
ศน.อำเภอเมืองตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมี นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เป็นประธานเปิดพร้อมให้โอวาสและข้อคิดในการศึกษาแก่นักศึกษา กศ
ศน.อำเภอเมืองตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมี นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เป็นประธานเปิดพร้อมให้โอวาสและข้อคิดในการศึกษาแก่นักศึกษา กศ
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมพิธีเปิด มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตรัง 22 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมพิธีเปิด มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตรัง 22 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำขนมต้ม(ใบพ้อ)” จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำขนมต้ม(ใบพ้อ)” จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 18 พฤษาคม 2562 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง ต.ตรัง
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 18 พฤษาคม 2562 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง ต.ตรัง
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไตรรงค์ประวัติศาสตร์ชาติไทย และการฝึกทักษะด้านอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 5 คน
นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไตรรงค์ประวัติศาสตร์ชาติไทย และการฝึกทักษะด้านอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 5 คน
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
การอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชาสำหรับครู กศน.ระดับตำบล(ครู ข.) โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชา ให้กับนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (
การอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชาสำหรับครู กศน.ระดับตำบล(ครู ข.) โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชา ให้กับนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (
14 / พ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง นำ คณะครู-บุคลากรและนักศึกษาร่วมปลูกต้นไม้ประจำปี เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สวนสาธารณหนองเดา หมูที่ 6 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 3
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง นำ คณะครู-บุคลากรและนักศึกษาร่วมปลูกต้นไม้ประจำปี เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สวนสาธารณหนองเดา หมูที่ 6 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 3
14 / พ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
14 / พ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
1 / พ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
1-30 เมษายน 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1-30 เมษายน 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1 / พ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
26 เมษายน 2562 การแข่งขันกีฬาบุคลากร หน่วยงานและการศึกษา สำนักงาน ก ศน. จังหวัด กลุ่มอันดามัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
26 เมษายน 2562 การแข่งขันกีฬาบุคลากร หน่วยงานและการศึกษา สำนักงาน ก ศน. จังหวัด กลุ่มอันดามัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
1 / พ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการประชุมทางวิชาการบุคลากร หน่วยงานและสถานศึกษา สำนักงาน กศน จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรังและระนอง กิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
โครงการประชุมทางวิชาการบุคลากร หน่วยงานและสถานศึกษา สำนักงาน กศน จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรังและระนอง กิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
1 / พ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
13 เมษายน 2562 เข้าร่วมงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ ณ อบต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
13 เมษายน 2562 เข้าร่วมงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ ณ อบต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
7 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศูภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562 7 เมษายน 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวศูภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562 7 เมษายน 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
7 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
“วันจักรี” ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนสภาราชินี อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
“วันจักรี” ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนสภาราชินี อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
7 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
7 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส1-2 และวางแผนการดำเนิน งาน ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 3-4 วันที่ 4 เม.ย.2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส1-2 และวางแผนการดำเนิน งาน ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 3-4 วันที่ 4 เม.ย.2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>