[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

26 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
26 มิถุนายน 2562 ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
26 มิถุนายน 2562 ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
25 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน” หลักสูตร “ช่างประปา” จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน” หลักสูตร “ช่างประปา” จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
24 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
18-19 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้เปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช(เพาะเมล็ด/ปัดชำ) ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 2 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
18-19 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้เปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช(เพาะเมล็ด/ปัดชำ) ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 2 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
24 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
21 มิถุนายน 2562 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านควนตอ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
21 มิถุนายน 2562 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านควนตอ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
24 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
20 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดอบรม “รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย และความเป็นพลเมืองดี รู้กลไกบริหารราชการ” ณ บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง วิทยากรโดยนายประวิทย์ โออินทร์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการเลือ
20 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดอบรม “รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย และความเป็นพลเมืองดี รู้กลไกบริหารราชการ” ณ บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง วิทยากรโดยนายประวิทย์ โออินทร์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการเลือ
24 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี” ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ณ วัดพระงาม ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมจำนวน 6 คน
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี” ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ณ วัดพระงาม ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมจำนวน 6 คน
24 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
เข้าร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตและอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมการสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตย สาธิตการร้อยพวงกุญแจ และพิมเสนน้ำร่วมกับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ วัดควนนาแค ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
เข้าร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตและอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมการสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตย สาธิตการร้อยพวงกุญแจ และพิมเสนน้ำร่วมกับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ วัดควนนาแค ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
24 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
14 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “รถโมบาย” ณ โรงเรียนเพาะปัญญา ม.5 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
14 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “รถโมบาย” ณ โรงเรียนเพาะปัญญา ม.5 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
24 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
14 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดเคลื่อนที่ “ ณ โรงเรียนเพาะปัญญา ม.5 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
14 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดเคลื่อนที่ “ ณ โรงเรียนเพาะปัญญา ม.5 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
24 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
5 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้เปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการทำบัญชีครัวเรือน ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
5 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้เปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการทำบัญชีครัวเรือน ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
24 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
11 มิถุนายน 2562 ร่วมรับคณะ จาก อบต พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี มาศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ,(ผู้สูงอายุ) ณ อบต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
11 มิถุนายน 2562 ร่วมรับคณะ จาก อบต พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี มาศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ,(ผู้สูงอายุ) ณ อบต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
12 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม สุขภาวะอนามัยโดยการออกกำลังกายเต้นบาสโลบ จำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6-11 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเพาะปัญญา หมู่ที่ 5 ตำนาโยงใต้ อำเมืองเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม สุขภาวะอนามัยโดยการออกกำลังกายเต้นบาสโลบ จำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6-11 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเพาะปัญญา หมู่ที่ 5 ตำนาโยงใต้ อำเมืองเมืองตรัง จังหวัดตรัง
12 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำไข่เค็มสมุนไพร” จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำไข่เค็มสมุนไพร” จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาคลองลำภูรา ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคู่คลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 5 มิถุนายน 2562
ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาคลองลำภูรา ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคู่คลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 5 มิถุนายน 2562
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร \"การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน\" 4 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร \"การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน\" 4 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำขนมบ้าบิ่น” จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำขนมบ้าบิ่น” จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำฝาชีแฟนซี” จำนวน 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำฝาชีแฟนซี” จำนวน 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
5 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำเค้กกล้วยหอม” จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำเค้กกล้วยหอม” จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>