[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

29 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
28 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณปลูกป่าชายเลนและสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 31 สิเกา-ตรัง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 2 คน
28 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณปลูกป่าชายเลนและสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 31 สิเกา-ตรัง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 2 คน
29 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
17 สิงหาคม 2562 กิจกรรมพัฒาผู้เรียน “ติวเข้ม เติมความรู้ สาระความรู้รายวิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์” นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วม จำนวน 13 คน ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
17 สิงหาคม 2562 กิจกรรมพัฒาผู้เรียน “ติวเข้ม เติมความรู้ สาระความรู้รายวิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์” นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วม จำนวน 13 คน ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
13 สิงหาคม 2562 ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
13 สิงหาคม 2562 ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
12 สิงหาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ในภาพอาจจะมี 13
12 สิงหาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ในภาพอาจจะมี 13
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
9 สิงหาคม 2562 ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 สิงหาคม 2562 ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเชี่ยวชาญกิจ ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเชี่ยวชาญกิจ ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการอบรม “ค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทยและศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โครงการอบรม “ค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทยและศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการ กศน.ตรังร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการ กศน.ตรังร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ “ค่ายป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมจำนวน 5 คน
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ “ค่ายป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมจำนวน 5 คน
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
31 กรกฏาคม 2562 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี To Be Number One ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
31 กรกฏาคม 2562 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี To Be Number One ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ณ กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง มีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 6 คน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ณ กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง มีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 6 คน
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
23 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมโครงปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ คลองนางน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัด
23 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมโครงปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ คลองนางน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัด
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
23 กรกฎาคม 2562 นางสุรัสวดี ดำรงอัตสิน ประธาน ศสปชต.นาโยงใต้ และนางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ เลขาศสปชต.นาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรมกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมือง กิจกรรม สัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองใน
23 กรกฎาคม 2562 นางสุรัสวดี ดำรงอัตสิน ประธาน ศสปชต.นาโยงใต้ และนางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ เลขาศสปชต.นาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรมกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมือง กิจกรรม สัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองใน
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
18-19 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ณสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 4 คน
18-19 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ณสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมจำนวน 4 คน
21 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
16 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดสาริการาม ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
16 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดสาริการาม ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
15 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
13 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและขุมชน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะไทร ต.ปกาศัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
13 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและขุมชน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะไทร ต.ปกาศัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
15 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
10 กรกฎาคม 2562 ร่วมให้กำลังใจการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปี 2562 ของนักศึกษา กศน.ตำบลบางรัก “ตู้ฟักไข่พลังงานไฟฟ้า” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
10 กรกฎาคม 2562 ร่วมให้กำลังใจการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปี 2562 ของนักศึกษา กศน.ตำบลบางรัก “ตู้ฟักไข่พลังงานไฟฟ้า” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
15 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
9 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดไทรงาม ม.2 เทศบาล ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง
9 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดไทรงาม ม.2 เทศบาล ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง
1 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
1 กรกฎาคม 2562 นักศึกษากศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปฐมพยาบาล ในงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยมีนักศึกษากศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมจำนวน 2 คน
1 กรกฎาคม 2562 นักศึกษากศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปฐมพยาบาล ในงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยมีนักศึกษากศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมจำนวน 2 คน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>