[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


คณะกรรมการ กศน.ตำบลนาวง
1.นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง      ประธาน  
2.นายบัณฑิต   รองพล                                รองประธาน      
3.นายประพนธ์  จันทร์เกื้อ                            กรรมการ 
4.นายอรรถ   กลับขัน                                   กรรมการ
5.นายแฉล้ม  ประมวลศิลป์                           กรรมการ
6.นายสาคร   ตุลยสุข                                  กรรมการ
7.นางดรุณี     คีรีรักษ์                                  กรรมการ
8.นางปราณี    เอ่งฉ้วน                                กรรมการ
9.นายสมโชค   ช่วยชาติ                             กรรมการ
10.นางนุชรีย์     อ่อนชื่นจิตร                        กรรมการและเลขานุการ                             
 
เข้าชม : 267
 
 
กศน.ตำบลนาวง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านสะพานยูง  หมู่ที่  5  ตำบลนาวง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร  0878228216
email  nutcharee-nawong@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05