[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
วิสัยทัศน์  พัธกิจ กศน.ตำบลนาวง
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลนาวงมุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง บนพื้นฐานของหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ กศน.ตำบลนาวง มุ่งจัดการศึกษา -จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน -ระดับประถม - ม.ต้น - ม.ปลาย          การจัดการศึกษาเทียบระดับการศึกษา -การศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษา(จบม.6ภายใน8เดือน)การจัดการศึกษาต่อเนื่อง -โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน -โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต -โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน -โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -โครงการอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย -โครงการพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย -โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ -โครงการส่งเสริมการอ่าน -โครงการผู้ไม่รู้หนังสือเข้าชม : 222
 
 
กศน.ตำบลนาวง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านสะพานยูง  หมู่ที่  5  ตำบลนาวง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร  0878228216
email  nutcharee-nawong@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05