[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ประวัติ กศน.ตำบล  
                             
กศน.ตำบลนาวงใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านสะพานยูงซึ่งเป็นโรงเรียนยุบแล้ว  ประว้ติเดิม โรงเรียนบ้านสะพานยูงเดิมก่อสร้างมาจากการบริจาคท่ีดินของ นายแดง  นุชม่วง จำนวน 10 ไร่   และ นายช่วย  อ่อนชื่นจิตร ซึ่ง เป็นผู้ใหญ่บ้านในตอนนั้น ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่ง สร้างอาคารเรียนหลังแรก และต่อมาได้งบประมาณในการสร้างโรงเรียน ตั้งแต่ พศ.2515 เป็นต้นมา และโรงเรียนยุบ พศ.2542  และอบต.ขอใช้สถานท่ีกับโรงเรียนหนองหมอซึ่งเป็นผู้ดูแล และนางนุชรีย์  อ่อนชื่นจิตร ได้ทำหนังสือขอใช้สถานท่ีกับ อบต.อีกทีหนึ่ง ตั้งแต่ปีพศ.2548 จนถึงปัจจุบัน และในปี2557 นี้ ก็ได้ขออนุญาตใช้สถานท่ี กับโรงเรียนหนองหมอโดยตรง และ ครูกศน.ตำบลนาวงก็ได้ดูแล  กศน.ตำบลนาวง ทั้งหมด 10ไร่


เข้าชม : 349
 
 
กศน.ตำบลนาวง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านสะพานยูง  หมู่ที่  5  ตำบลนาวง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร  0878228216
email  nutcharee-nawong@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05