[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 •  
 •  

 • องค์กรนักศึกษา ของกศน.ตำบลนาวง

  1.ประธาน                                 นายประสิทธิ์  คงชูศรี

 • 2. รองประธาน                           นางสาวจุฑารัตน์  รอดทุกข์
  3. เลขานุการ                             นางสาวปวริสา   เกตุแก้ว

 • 4. เหรัญญิก                               นางสาวเพ๊ญมณี  สอนทอง

 • 5.ประชาสัมพันธ์                         นางสาวญณัฐจรา  ทองดียิ่ง

 • 6.ปฎิคม                                     นางสาวปัทมวรรณ  นุ่นชูผล 

 •  


 •  
 
                                      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่กศน.ตำบลนาวง                      
ได้จัดกิจกรรมให้กับประชาชนในพื้ที่ตำบลนาวงจำนวน 2โครงการคือ
 

 1.โครงการทำลวดรับถ้วยน้ำยางพาราจัดไปแล้วระหว่างวันท่ีี่ 20 -30 ธันวาคม 2556  
เป้าหมาย จำนวน 21คน ผล จำนวน 25 คน     ความพึงพอใจ 95 % 
                                                  2.โครงการเพาะเห็ดนางฟ้านางรม ได้จัดไปแล้วระหว่างวันท่ี 15-27กุมภาพันธ์  2557                                                  เป้าหมายจำนวน 25คน ผล 29 คนความพึงพอใจ 95% เช่นเดียวกัน


 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ  กิจกรรมการทำลวดพันถ้วยรับน้ำยางพารา วันที่ 30 ธันวาคม 2557-10 มกราคม 2558ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ 
กิจกรรม ธุรกิจขนมไทย วันที่ 22-24 มกราคม 2558 ณ อบต.นาวงเข้าชม : 383
 
 
กศน.ตำบลนาวง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านสะพานยูง  หมู่ที่  5  ตำบลนาวง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร  0878228216
email  nutcharee-nawong@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05