[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 •  
 •  

 • องค์กรนักศึกษา ของกศน.ตำบลนาวง

  1.ประธาน                                 นายประสิทธิ์  คงชูศรี

 • 2. รองประธาน                           นางสาวจุฑารัตน์  รอดทุกข์
  3. เลขานุการ                             นางสาวปวริสา   เกตุแก้ว

 • 4. เหรัญญิก                               นางสาวเพ๊ญมณี  สอนทอง

 • 5.ประชาสัมพันธ์                         นางสาวญณัฐจรา  ทองดียิ่ง

 • 6.ปฎิคม                                     นางสาวปัทมวรรณ  นุ่นชูผล 

 •  


 •  
 
                           
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
ณ  วัดหูแกง กิจกรรมการทำขนมลืมกลืนใช้งบประมาณ 3,000 บ

     

โครงการพัตนาสังคมและชุมชนกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 10 เมษยน 2557
ณ อบต.นาง อ.ห้วยยอด จ. ตรังโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
 กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อบต.นาวง

เข้าชม : 465
 
 
กศน.ตำบลนาวง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านสะพานยูง  หมู่ที่  5  ตำบลนาวง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร  0878228216
email  nutcharee-nawong@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05