[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
คณะกรรมการ กศน.ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

กรรมการกิตติมศักดิ์
- พระครูสุวรรณ สิริโสภณ   เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณาราม
-  พระอธิการวิเศษ ถาวรธมโม     เจ้าอาวาสวัดนานอน

คณะกรรมการ กศน.ตำบลนาท่ามใต้

1.   นางวิรัตน์       รักภักดี                  ประธานกรรมการ
2.   นายทวีป        อ่อนสนิท               กรรมการ
3.   นายสุธน        สิทธิชัย                 กรรมการ 
4.   นางสายพิน     เม่งเอียด               กรรมการ
5.   นายสุวิช        กลิ่นชื่น                 กรรมการ
6.   นายเรวัฒิ      บรรจงการ               กรรมการ
7.   ร้อยตำรวจเอกสมโชค ไข่รอด          กรรมการ
8.   นายประชา     ทองเหมือน             กรรมการ
9.   นางเสนอ ตั่นเล่ง                        กรรมการ
10. นางพวงเพชร เมืองนก                  กรรมการและเลขานุการ

 

 


เข้าชม : 1465
 
 
กศน.ตำบลนาท่ามใต้
ศูนย์การศึกษากนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่  กศน.ตำบลาท่ามใต้  เบอร์โทร  0874318353
e-mail:  Ppetch_2512@hotmail.co.th

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05