[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


กศน.ตำบลนาท่ามใต้ 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

------------------------------------------------------------------------------
 กศน.ตำบลนาท่ามใต้ 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

  กศน.ตำบลนาท่ามใต้จำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557  


          ระดับ ม.ต้น          17    คน
              ระดับ ม.ปลาย        32        คน


จำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556  

            ระดับ ม.ต้น           ชาย   13 คน        หญิง     12    คน  
          ระดับ ม.ปลาย       ชาย  16 คน        หญิง     19    คน 

 


เข้าชม : 1599
 
 
กศน.ตำบลนาท่ามใต้
ศูนย์การศึกษากนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่  กศน.ตำบลาท่ามใต้  เบอร์โทร  0874318353
e-mail:  Ppetch_2512@hotmail.co.th

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05