[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้ตำบลนาตาล่วง

อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565แหล่งเรียนรู้ตำบลนาตาล่วง

 

1.เขาสามบาตร

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านป่าหมาก ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองจังหวัดตรัง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่เศษ ถือเป็น 1 ใน 20 โบราณสถานของจังหวัดตรัง เนื่องจากปรากฏอยู่ในหลักฐานทางโบราณคดี เป็นพื้นที่สาธารณะ ประโยชน์อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลนาตาล่วง ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 5 กิโลเมตร

2) เขานาขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านนาขา ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองจังหวัดตรัง อยู่ริมถนนสายทางหลวง หมายเลข 403 นักท่องเที่ยว สามารถขึ้นไปชื่นชมทัศนียภาพจังหวัดตรังได้ทั้งจังหวัด

3) แม่น้ำตรัง ในอดีตสะพานข้ามแม่น้ำตรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีต้นกำเนิดจากทิวเขา นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลผ่าน
4) สนามปั่นอันดามัน เทศบาลตำบลนาตาล่วง ร่วมกับแขวงการทางหลวงตรัง ได้จัดทำ บันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนศรีตรัง (สนามปั่น อันดามัน) โดยมีพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ ตั้งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าตรัง หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แก้ไขปัญหาวัยรุ่น มั่วสุมยาเสพติด และเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของชาวตำบลนาตาล่วง

แหล่งประวัติศาสตร์ชุมชน

      1) ทวดตาด้วง หรือเขาตาด้วง, เขาตาล่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ชาวบ้านได้ สร้างอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษ ผู้บุกเบิกพื้นที่เพื่อตั้งรกรากที่นี่จนถึงปัจจุบัน

      2) โรงพระหนองบัว หรือโรงพระท้ายปากก๋ง ตั้งอยู่หมูที่ 1 (บ้านทุ่งตำเสา) ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัด ตรัง

โรงพระหนองบัวหรือเรียกว่า โรงพระทายปากก๋งเป็น พระเจ้าที่ของหมู่บ้านและของตำบลนาตาล่วง ตั้งมานานกว่า 100 ปีแล้ว เป็นโรงพระ 4 มุมเมือง มีการตั้งโรงพระแห่งนี้ เป็นแห่งแรกในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตรัง
    3) โรงพระหนองเถีย หรือโรงพระ 109 ป็นโรงพระคู่บ้านคู่เมืองของตำบลนาตาล่วงมาเป็นเวลานาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อปี พ.ศ.2485 โดยนายเหลือก ตั้งคำและนายดำ วู้นา ได้เชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์มา จาก โรงพระ 109 อำเภอห้วยยอด มาประทับที่บริเวณหนองเถีย ปัจจุบันตั้งอยู่หน้าเทศบาลตำบลนาตาล่วงหรือบริเวณ
หนองเถีย ชาวบ้านจึงเรียกว่า โรงพระหนองเถียติดปากมาจนถึงทุกวันนี้.

เข้าชม : 293


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 พฤษภาคม 2567 18 / พ.ค. / 2567
      กศน.ตำบลนาตาล่วง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 1-30 เมษายน 2565 สมัครเรียน ติดต่อ คุณครูพิชัย นาคสอิ้ง 0843043876 1 / มี.ค. / 2565
      อาชีพหลักของประชาชนเทศบาลตำบลนาตาล่วง 1 / มี.ค. / 2565
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตําบลนาตาล่วง 1 / มี.ค. / 2565
      ประเพณีตำบลนาตาล่วง 1 / มี.ค. / 2565


 
กศน.ตำบลนาตาล่วง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่ ๓๒ หมู่ที่ ๒ ต.นาตาล่วง  อ.เมือง  จ.ตรัง (อาคารอบต.นาตาล่วง) เบอร์โทร ๐๗๕-๒๑๖๘๘๖
e-mail: Jedmun1@hotmail.com

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05