[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศักษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ศุกร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558


กศน.ตำบลนาตาล่วง รับสมัครนักศักษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับประถมศึกษา, ม.ต้น, ม.ปลาย
ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2558 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน ของตนเอง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของตนเอง
3. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน 
 ของพ่อ
4. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน ของแม่
5. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
6. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล


ณ กศน.ตำบลนาตาล่วง (084-304 3876  อ.พิชัย นาคสอิ้ง)  หรือ กศน.อำเภอเมืองตรัง


เข้าชม : 355


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลนาตาล่วงรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 8 / เม.ย. / 2563
      05. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ : สร้างวินัย หน้าที่ ความเป็นพลเมืองที่ดี 17 / ธ.ค. / 2561
      กศน.ตำบลนาตาล่วง ส่งเสริมสร้างการรับรู้ให้ประชาชน ประเด็นเพิ่มเติม 06 รู้กลไกระบบการบริหารราชการ ผ่าน Infographics 17 / ธ.ค. / 2561
      นายพิชัย นาคสอิ้ง ครู กศน.ตำบลนาตาล่วง รับมอบเข็มทองแดงเพื่อเชิดชูเกียรติ ได้ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละอุทิศตน เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 13 / พ.ย. / 2560
      ชมรมTO BE NUMBER 1 กศน.ตำบลนาตาล่วง 25 / ก.พ. / 2559


 
กศน.ตำบลนาตาล่วง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่ ๓๒ หมู่ที่ ๒ ต.นาตาล่วง  อ.เมือง  จ.ตรัง (อาคารอบต.นาตาล่วง) เบอร์โทร ๐๗๕-๒๑๖๘๘๖
e-mail: Jedmun1@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05