[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 นักศึกษาเทียบระดับ กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
มีจำนวน 5 คน ดังต่อไปนี้
ที่ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นางจันทร์เพ็ญ จันทร์เริก 4 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง  
2 นางทัศนีย์ คงทอง 4 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง  
3 นางสาวยินดี ไพริน 4 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง  
4 นายปรีชา จันฝาก 8 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง  
5 นายปริญญา เยาดำ 1 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง  นักศึกษาเทียบระดับ กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
มีจำนวน 6 คน ดังต่อไปนี้

ที่ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นางจันทร์เพ็ญ จันทร์เริก 4 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง  
2 นางทัศนีย์ คงทอง 4 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง  
3 นางสาวยินดี ไพริน 4 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง  
4 นายปรีชา จันฝาก 8 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง  
5 นายปริญญา เยาดำ 1 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง  
6 นายสุวิทย์  4 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง  นักศึกษาเทียบระดับ กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
มีจำนวน 1 คน ดังต่อไปนี้

ที่ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นางสาวบุษบา  ปานเม่ง 1 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง  
             
             
             
             


 


เข้าชม : 571
 
 
กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง
ที่อยู่ 301 หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
เบอร์โทร 075-299253/084-0540731/084-7875393 e-mail:....toy_2524@hotmail.com  Facebook....กศน.ตำบลนาข้าวเสีย คนึงนิจ  หนูนุ่ม 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05