[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

บัญชีรายชื่อองค์กรนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2557
กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ระดับ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน
1 5612-00009-1 นางสาวพิไลพร จันเกตุ ม.ต้น 209 ม.8 ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง
1-9208-00020-36-7
2 5612-00018-5 เด็กหญิงอมรรัตน์ จงทอง ม.ต้น 91/1 ม.5 ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง
1-9299-00701-40-2
3 5612-00019-4 เด็กหญิงทิพย์ทิสา ชูทิพย์ ม.ต้น 93 ม.5 ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง
1-9208-00032-24-1
4 5612-00036-3 นางสาวสมิตา แสงชุม ม.ต้น 23 ม.4 ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง
1-9208-00029-96-8
5 5513-00035-4 นางสาวนริศรา กลับวุ่น ม.ปลาย 123 ม.5 ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง
1-9299-00540-64-6
6 5513-00036-3 นางสาวสุวนันท์ แก้วนำ ม.ปลาย 134 ม.9 ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง
1-9208-00022-09-2
7 5513-00038-1 นางสาวกาญจนา จันทะบัณฑิต ม.ปลาย 37 ม.6 ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง
1-4007-00201-45-3
8 5513-00079-2 นางสาวชาลินี นวนเนื่อง ม.ปลาย 2 ซอย 2 ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง
1-9299-00483-38-3
9 5523-00004-3 นางสาวอุบลรัตน์ แซ่ติ้ว ม.ปลาย 80/4 ม.6 ต.นาเมืองเพชร
อ.สิเกา
0-9205-89000-11-1
10 5613-00056-2 นางสาวอังสุมาลิน ทองแก้ว ม.ปลาย 56 ม.1 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง 1-9299-00500-83-1
11 5613-00016-0 นายธีระวัฒน์ เพชรหล่อ ม.ปลาย 161 ม.9 ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง
1-9299-00579-03-8
12 5613-00019-7 นายอดิชัย เพ็ชรสุทธิ์ ม.ปลาย 144 ม.3 ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง
1-9598-00117-66-1
13 5613-00017-9 นายสรายุทธ บุตรวงค์ ม.ปลาย 44/1 ม.3 ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง
1-9208-00027-38-8
14 5613-00026-3 นางสาวภริตา รอดภาษา ม.ปลาย 49/1 ม.4 ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง
1-9208-00029-39-9
15 5613-00054-4 นางสาวธนัชชา เกตุแก้ว ม.ปลาย 104 ม.1 ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง
1-9299-00580-08-7


เข้าชม : 634
 
 
กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง
ที่อยู่ 301 หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
เบอร์โทร 075-299253/084-0540731/084-7875393 e-mail:....toy_2524@hotmail.com  Facebook....กศน.ตำบลนาข้าวเสีย คนึงนิจ  หนูนุ่ม 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05