[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
บ้านหนังสือชุมชน
กศน.ตำบลนาข้าวเสีย


 
ที่ ชื่อบ้าน ที่อยู่ เจ้าของบ้าน อาสาสมัคร ภาพประกอบ
1 บ้านตกวัด
นาปด
หมู่ที่ 1 นายชอบ  โออิน นางสมใจ  โออิน  
2 บ้านเกาะปุด หมู่ที่ 2 นางกาญจนา
พัจนา
นายวิระศักดิ์ 
พัจนา
 
3 บ้านนา
ข้าวเสีย
หมู่ที่ 3 นางกัลยา 
ชัยเพชร
นายวรพล 
ชัยเพชร
4 บ้านออกวัด
นาปด
 
หมู่ที่ 4 นางดรุณี  หนูนุ่ม  นายเคียง  หนูนุ่ม
5 บ้านหูโตน หมู่ที่ 6 นางจินตนา 
เมืองพูล
นางอ้อยใจ 
ครุฑมาศ
 
6 บ้านไสชมพู่ หมู่ที่ 5 นางภัณฑิรา 
ล่องลอย
 
นางวรรณี กลับเฒ่า  
7 บ้านทุ่ง
แกเจ้ย
หมู่ที่ 7 นายบุญฤทธิ์ 
หมุนมิตร
นางบุญรวย
หมุนมิตร
 
8 บ้านห้วยนุ้ย หมู่ที่ 8 นายปรีชา จันฝาก นางศุกฤกษ์ จันฝาก  
9 บ้านมาบบอน หมู่ที่ 9 นายทวี  หนูนุ่ม นางมนตรี  หนูนุ่ม  
10 บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 10 นายธนากร 
นางสวย
นางสุกานดา 
นางสวย
 


เข้าชม : 989
 
 
กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง
ที่อยู่ 301 หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
เบอร์โทร 075-299253/084-0540731/084-7875393 e-mail:....toy_2524@hotmail.com  Facebook....กศน.ตำบลนาข้าวเสีย คนึงนิจ  หนูนุ่ม 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05