[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
คณะกรรมการ กศน.ตำบล

1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
2.นายเรวุฒิ ชูเกิด
3.นายชลธี ตะหมัง
4.นายสอด จุมี
5.นายสมพงษ์ บุญมา
6.นายณัฐพงศ์ นาทุ่งนุ้ย
7.นายประกอบ หนูวงศ์
8.นายวิเชษฐ์ จิตราวุธ
9.นายสุวัฒน์ ทองเพิ่ม
10.นายสุวิทย์ ทองเพิ่ม
11.นางอารีย์  ทองดีเข้าชม : 479
 
 
กศน.ตำบลนาบินหลา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่ กศน.ตำบลนาบินหลา ( องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา )หมู่ที่ 1 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
  เบอร์โทร 085-1295198
e-mail:
areearm@hotmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05