[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตำบลลำภูรา

ชื่อบ้านหนังสือ

๑.บ้านหนังสือบ้านลำภูรา

ชื่อเจ้าของบ้าน  นายธาตรี  หนูเกิด
ที่ตั้ง  ๒๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

  

๒.บ้านหนังสือบ้านชุมชนลำภูรา

ชื่อเจ้าของบ้าน  นายจันทร์สุข  แก้วรักษ์
ที่ตั้ง ๔/๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

  

๓.บ้านหนังสือบ้านไสใหญ่

ชื่อเจ้าของบ้าน  นายปรีชา  ด้วนราม
ที่ตั้ง ๑๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

 ๔.บ้านหนังสือบ้านนาหนองตรุด

ชื่อเจ้าของบ้าน  นายปรีชา  กาหยี
ที่ตั้ง ๑๑๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

  
๕.บ้านหนังสือบ้านยางขาคีม

 

ชื่อเจ้าของบ้าน  นางสุจิตรา  นำ้ใจดี
ที่ตั้ง ๗๘/๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

 

 

 

 เข้าชม : 512
 
 
กศน.ตำบลลำภูรา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่  199  หมู่ที่ 8  ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร.094 1ุุ639572/0876455846
e-mail:mai_113@hotmail.com Fb.สุนีย์ บุญญา

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05