[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

คณะกรรมการ กศน.ตำบลลำภูรา

   นายชนะ            ด้วนราม           ประธาน

      นายปรีชา           ด้วนราม           รองประธาน

        นายภูสิต            วารินสะอาด        ประชาสัมพันธ์

     นางสำอางค์         ด้วนราม            เหรัญญิก

  นางผุสดี             หัวเขา             ปฏิคม

     นายธาตรี            หนูเกิด             กรรมการ

     นายวัลลบ            คงอิน              กรรมการ

      นายสุทธิ            เที่ยงธรรม           กรรมการ

      นายอานันท์          จ่าวิสูตร             กรรมการ

                นางศศิวิภรณ์        จิตรชูชื่น            กรรมการและเลขานุการ เข้าชม : 359
 
 
กศน.ตำบลลำภูรา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่  199  หมู่ที่ 8  ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร.094 1ุุ639572/0876455846
e-mail:mai_113@hotmail.com Fb.สุนีย์ บุญญา

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05