[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลลำภูรา


***มุ่งจัดการศึกษาโดยร่วมกับภาคีเครือข่าย  

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 

ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการด้านพัฒนาอาชีพตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ***

วิสัยทัศน์ กศน.อำเภอห้วยยอด

***ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด มุ่งพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีอาชีพเพื่อพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ***

 

ปรัชญา

***พัฒนาคน พัฒนาชีวิต จิตคุณธรรม น้อมนำพระราชดำริ***


เอกลักษณ์

***สถานศึกษาเพื่อชุมชน***

อัตลักษณ์

 

***เรียนรู้สู่การพัฒนา*** เข้าชม : 241
 
 
กศน.ตำบลลำภูรา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่  199  หมู่ที่ 8  ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร.094 1ุุ639572/0876455846
e-mail:mai_113@hotmail.com Fb.สุนีย์ บุญญา

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05