[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


ประวัติ กศน.ตำบลลำภูรา

               
 

  กศน.ตำบลลำภูรา ที่ตั้ง 199 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

    ตำบลลำภูราแต่เดิมรวมอยู่กับตำบลทุ่งต่อและตำบลปากคม มีชื่อว่าตำบลน้ำพราย ต่อมาเพื่อความสะดวกในการปกครองและการติดต่อระหว่างผู้นำท้องถิ่น จึงได้แบ่งออกเป็น ๒ ตำบล คือ ตำบล ลำภูราและตำบลปากคม แต่เดิมตำบลลำภูรามี ๔ หมู่บ้าน เมื่อประชากรหนาแน่นขึ้นเพื่อง่ายต่อการ ปกครองจึงได้จัดตั้งแบ่งเป็นหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันรวม ๑๐ หมู่บ้าน และหมู่ที่ ๒ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลลำภูรา ได้แก่    

หมู่ที่ ๑ บ้านกลาง
หมู่ที่ ๒ บ้านลำภูรา
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองผักฉีด
หมู่ที่ ๔ บ้านยางขาคีม
หมู่ที่ ๕ บ้านหารจีนเค้า
หมู่ที่ ๖ บ้านบนควน
หมู่ที่ ๗ บ้านชายเขา
หมู่ที่ ๘ บ้านไสใหญ่
หมู่ที่ ๙ บ้านนาหนองตรุด
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง

                                
อาณาเขตของตำบลลำภูรา

ทิศเหนือ          ติดกับ  ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ทิศใต้            ติดกับ  ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จั
งหวัดตรัง
ทิศตะวันออก       ติดกับ  ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด และตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก        ติดกับ  ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังเข้าชม : 599
 
 
กศน.ตำบลลำภูรา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่  199  หมู่ที่ 8  ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร.094 1ุุ639572/0876455846
e-mail:mai_113@hotmail.com Fb.สุนีย์ บุญญา

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05