[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

กิจกรรมเชือกป่านมหัศจรรย์ หลักสูตร ๖๐ ชั่วโมง

(งบจัดสรรตามความหนาแน่นของประชากร)

ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

 

ณ ห้องประชุมสโมสรค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
  

  

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

กิจกรรมช่างปูกระเบื้อง หลักสูตร ๖๐ ชั่วโมง

(งบจัดสรรตาม กศน.ตำบล)

ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

  
 

ณ กศน.ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  
  

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง

(งบจัดสรรตาม กศน.ตำบล)

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

   
   

ณ ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

  
  

 


เข้าชม : 31
 
 

เข้าชม : 812
 
 
กศน.ตำบลลำภูรา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่  199  หมู่ที่ 8  ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร.094 1ุุ639572/0876455846
e-mail:mai_113@hotmail.com Fb.สุนีย์ บุญญา

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05