[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                                                 
         
 

  

ทดสอบหมวดหมู่
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


 27 มิถุนายน 2557 ผอ.อัจฉรา เชียงสอน  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน นำบุคลากร   กศน.อำเภอปะเหลียน เครือข่าย และสมาชิกกลุ่มอาชีพในอำเภอ
ปะเหลียน จำนวน 
50 คน ศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพ ด้านการบริหารจัดการสินค้าOTOPเพื่อเข้าสู่อาเซียนและเสริมสร้างความปรองดอง จิตสำนึกความรักชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ สามารถพัฒนาอาชีพที่มีอยู่ให้ก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งเสริมสร้างความปรองดอง จิตสำนึกความรักชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลและการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อำเภอเมือง
 จังหวัดสงขลา 
เข้าชม : 854


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) 29 / ก.ค. / 2564
      กิจกรรม พิเศษ 31 / ก.ค. / 2561
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561 31 / ก.ค. / 2561
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561 31 / ก.ค. / 2561
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561 31 / ก.ค. / 2561


 
กศน.ตำบลลิพัง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่..ม.5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง .เบอร์โทร.....075 268395.
e-mail:..Korsornor_ Lipang55@ hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05