[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งชาติ

พุธ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 

27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งชาติ

          วันสาธารณสุขแห่งชาติ 27 พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี เป็นวันสถาปนาการสาธารณสุข

วันสาธารณสุขแห่งชาติ
 
          ทราบกันไหมว่า การสาธารณสุขในประเทศไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไร วันนี้กระปุกดอทคอม นำเรื่องราวของวันสาธารณสุขแห่งชาติ มาให้อ่านกันเป็นความรู้ค่ะ

ประวัติวันสาธารณสุขแห่งชาติ

          ความเป็นมาของวันสาธารณสุขแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งกรมสาธารณสุข โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 นับเป็นวาระแรกที่มีการใช้คำว่า "สาธารณสุข" จึงทำให้กรมสาธารณสุขอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเรื่อยมาจนถึงปี 2485 ก็ได้มีการสถาปนาขึ้นเป็น "กระทรวงสาธารณสุข" โดยถือเอาวันที่ 10 มีนาคม เป็นวันสถาปนา "กระทรวงสาธารณสุข"

          แต่ภายหลังในปี 2509 กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยน "วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข" เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปีแทน

 27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งชาติ
 
เครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุข

          เมื่อได้จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นแล้วทางราชการได้กำหนดรูปคบเพลิงมีปีก และมีงูพันคบเพลิง เป็นเครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเครื่องหมายที่แสดงถึงอาชีพ อยู่ 2 ชนิด คือ

          1. คทากับงูของเอสกูลาปิอุส (Esculapius) เทพเจ้าแห่งแพทย์สมัยกรีก

          2. ไม้ศักดิ์สิทธิ์ หรือ Cadkuccus ของเทพเจ้าอพอลโล (Appollo)

กิจกรรมในวันสาธารณสุขแห่งชาติ


          ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขในประเทศไทย ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขให้แก่ประชาชน

ภาพจาก thainurse.org, klb.dmh.go.th
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
klb.dmh.go.th, moph.go.thเข้าชม : 78


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      24 กันยายน วันมหืดล 22 / ก.ย. / 2563
      21 กันยายน วันประมงแห่งชาติ 20 / ก.ย. / 2563
      12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2 / ส.ค. / 2563
      28 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 8 / ก.ค. / 2563
      5 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา 2 / ก.ค. / 2563