[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563


 

วันนี้มีอะไร: 29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

2 ปีที่แล้ว

วันนี้มีอะไร: 29 กรกฎาคม  วันภาษาไทยแห่งชาติ
facebook sharing button
twitter sharing button
messenger sharing button
 
 

 

วันภาษาไทยแห่งชาติ
สืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 ก.ค.ของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องจากวันดังกล่าว ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2505 ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้คำไทย" และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 ก.ค. 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 ก.ค.ของทุกปี เป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ"

ภาพ donsimon / Shutterstock.comเข้าชม : 26


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      1 กันยายน วันสืบ นาคะเสถียร 31 / ส.ค. / 2563
      18 สิงหาคม วันวิทยาศาตร์แห่งชาติ 17 / ส.ค. / 2563
      29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 / ก.ค. / 2563
      วันเข้าพรรษา 2563 2 / ก.ค. / 2563
      9 มิถุนายน วันอานัทมหิดล 7 / มิ.ย. / 2563