[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


 

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน คำขวัญ ความเป็นมา และความสำคัญ

ไทยรัฐออนไลน์3 มิ.ย. 2563 09:00 น.

สิ่งแวดล้อม เป็นรากฐานของชีวิตและลมหายใจของมนุษย์ หากป่าไม้ พื้นดิน ทะเล และระบบนิเวศของโลกเสียสมดุลไป แหล่งอาหารของเราจะได้รับผลกระทบ รวมไปถึงสัตว์อื่นๆ บนโลกก็จะใช้ชีวิตลำบาก และนี่คือสาเหตุที่ทั่วโลกมาประชุมกันเพื่อหาทางออก อันเป็นที่มาของ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" 5 มิถุนายน ของทุกปี

ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

เนื่องจากธรรมชาติได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ และภัยธรรมชาติ ทำให้ทั่วโลกได้ตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็น การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on the Human Environment) เมื่อปี พ.ศ. 2515 ที่ประเทศสวีเดน จุดเริ่มต้นครั้งนั้นได้รับความร่วมมือจาก 113 ประเทศทั่วโลก และมีผู้สังเกตการณ์ 1,500 คน จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นการลงนามข้อตกลงให้จัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ที่ประเทศเคนยา และมีเว็บไซต์องค์กรหลักคือ   www.worldenvironmentday.global


ผลการประชุมคือกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และให้ทุกประเทศที่เข้าร่วม จัดตั้งหน่วยงานดูแลสิ่งแวดล้อมในประเทศของตน ในประเทศไทย ได้ก่อตั้ง สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2518 และได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างในปี พ.ศ. 2535 เป็นอีก 3 หน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

แต่ละประเทศจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกแตกต่างกัน แต่เป้าหมายหลักก็คือ เพื่อรักษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (Biodiversity) ของท้องถิ่นนั้นให้ดำรงอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ดิน, น้ำ, อากาศ ที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารของชีวิต เราต่างต้องดูแลให้ปลอดภัย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานในอนาคต

โดยแต่ละปี จะมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมให้รำลึกถึงสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้เกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปิดสถานที่ท่องเที่ยวตามอุทยานต่างๆ ด้วย จึงเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติทั่วโลกได้ฟื้นฟูเต็มที่

โดยประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ก็มักจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะท้องถิ่นตัวเอง ดังนี้

  • จัดนิทรรศการให้ความรู้
  • จัดเสวนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมปลูกต้นไม้
  • กิจกรรมดูแลชายหาด
  • ปลูกปะการัง

ความสําคัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

ภาพจากอินสตาแกรม @unep

เพราะสิ่งแวดล้อมล้วนเกี่ยวข้องกับทุกชีวิต ในแต่ละปีธีมของการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกจะปรับเปลี่ยนไป ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2563 ได้จัดขึ้นเพื่อยกย่องประเทศกัมพูชา ว่าเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์ในสายพันธุ์ของพืชและสัตว์มากที่สุด โดยเฉพาะพันธุ์นกที่มีเป็นอันดับ 1 ของโลก 

บนโลกเรามีสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกว่า 8 ล้านสปีชีส์ ทั้งพืช สัตว์ รา และแบคทีเรีย ถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่โต ครอบคลุมทั่วโลก ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลงหรือถูกเอาออกไป ก็จะเกิดผลกระทบตามมา 

สิ่งแวดล้อมมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับเรา มอบน้ำที่สะอาดให้เราดื่ม มอบดินที่อุดมสมบูรณ์อันเป็นแหล่งอาหารและยาให้กับมนุษย์ ชีวิตต่างๆ บนโลกนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีกระบวนการทางธรรมชาติ ที่เป็นมากกว่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อหาได้

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) : Youth, Population and Environment เยาวชน ประชากรและสิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) : A Tree for Peace ต้นไม้เพื่อสันติภาพ

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) Theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development
คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) : When people put the environment first, development will last
การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) : Global Warming ภาวะโลกร้อน

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) : Children and the Environment (Our Children, Their Earth) เด็กและสิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) : Climate Change : Need for Global Partnership การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) : Only One Earth : Care and Share

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) : Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) : One Earth, One Family โลกใบเดียวครอบครัวเดียวกัน

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) : We The Peoples, United for the Global Environment ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) : Our Earth, Our Habitat, Our Home รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) : For Life on Earth เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) : For Life on Earth “Save our Seas” "เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน"

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) : Our Earth, Our Future Just Save It รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) : 2000 The Environment Millennium : Time to Act ปี 2000 สหัสวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) : CONNECT with the World Wide Web of Life เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) : Give Earth a Chance ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) : Water – Two Billion People are Dying for It! รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติจะมาเยือน
คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) : Wanted ! Sea and Oceans – Dead or Live ? ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย
คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) : GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก
คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) : DON’T DESERT DRYLANDS! เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ
คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) : MELTING ICE-A HOT TOPIC ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง
คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) : Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2552(ค.ศ. 2009) : Your Planet Needs You -United to Combat Climate Changes คุณคือพลังช่วยหยุดภาวะโลกร้อน

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2553(ค.ศ. 2010) : Many Species One Planet One Future ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) :  Forests:Nature at your Service ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) Green Economy: Does it include you คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556 (ค.ศ. 2013) : THINK EAT SAVE กิน อยู่ คิด
คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2557 (ค.ศ. 2014) : Raise you voice not the sea level ยกระดับความคิด แก้วิกฤติน้ำท่วมโลก
คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2558 (ค.ศ. 2015) : Seven billion Dreams, One Planet Consumer With Care ฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยผืนโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559 (ค.ศ. 2016) : Zero Tolerance For The Illegal Wildlife Trade หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 (ค.ศ. 2017) : Connecting People to Nature : I’m With Nature ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 (ค.ศ. 2018) : Beat Plastic Pollution : If you can''t reuse it, refuse it! รักษ์โลก เลิกพลาสติก
คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 (ค.ศ. 2019) : Beat Air Pollution : WE CAN?T STOP BREATHING. BUT WE CAN DO SOMETHING ABOUT THE QUALITY OF OUR AIR เราไม่สามารถหยุดหายใจได้ แต่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณภาพอากาศของเราดีขึ้นได้

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2563 (ค.ศ. 2020) : Time for Future

ปี พ.ศ. 2563 เจ้าภาพวันสิ่งแวดล้อมโลก คือ ประเทศกัมพูชา ภายใต้ธีม Celebrate Biodiversity ที่ตอนนี้มีความหลากหลายของพันธุ์นกเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีความหลากหลายของกล้วยไม้, ผีเสื้อ, ปลาน้ำจืด และสัตว์เลื้อยคลานเป็นอันดับสองของโลก

ที่มา : https://www.worldenvironmentday.global/

 


เข้าชม : 100


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 / ม.ค. / 2564
      3 ธันวาคม วันคนพิการสากล 2 / ธ.ค. / 2563
      1 ธันวาคม วันเอดส์โลก 2 / ธ.ค. / 2563
      1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ 2 / ธ.ค. / 2563
      25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ 23 / พ.ย. / 2563