[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบริการความรู้สู่ชึุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุด กิจกรรมนำอ่่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561

จันทร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561


 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง เข้าร่วมโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุด
กิจกรรมนำอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 12 กรกฎาคม  2561
ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง จังหวัดตรัง


 

 

 

 

 

 


เข้าชม : 100


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 23 / มิ.ย. / 2562
      26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 23 / มิ.ย. / 2562
      ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2562 20 / มิ.ย. / 2562
      ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2562 24 / ก.พ. / 2562
      16 มกราคม วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 17 / ม.ค. / 2562