[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ขอขอบคุณ คุณวิชญ์ ทับเที่ยง

พุธ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560


 ขอขอบคุณ คุณวิชญ์  ทับเที่ยง ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ได้บริจาคหนังสือและวารสาร ให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ตามโครงการบรรณสัญจร
จำนวน 5 กล่อง เพื่อนำไปส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ต่อไป


 

 

 

 

 


เข้าชม : 266


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 27 / มิ.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ เด็กชายพีรพงศ์ เผือกงาม 24 / เม.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ คุณวิชญ์ ทับเที่ยง 5 / ก.ค. / 2560
      ขอขอบคุณ คุณวัลลีย์ สุทธานุรักษ์ 13 / พ.ย. / 2557
      ขอขอบคุณ คุณปณิตา ตั้งปอง 19 / ก.พ. / 2557