[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ขอขอบคุณ คุณวัลลีย์ สุทธานุรักษ์

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ขอขอบคุณ คุณวัลลีย์  สุทธานุรักษ์ ที่ร่วมสนับสนุนกิขจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โดยการมอบหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง จำนวน  8  เล่ม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤจิกายน  2557
เข้าชม : 416


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 27 / มิ.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ เด็กชายพีรพงศ์ เผือกงาม 24 / เม.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ คุณวิชญ์ ทับเที่ยง 5 / ก.ค. / 2560
      ขอขอบคุณ คุณวัลลีย์ สุทธานุรักษ์ 13 / พ.ย. / 2557
      ขอขอบคุณ คุณปณิตา ตั้งปอง 19 / ก.พ. / 2557