[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ขอขอบคุณ คุณลักษณา กังแฮ

พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556


ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ขอขอบคุณ คุณลักษณา  กังแฮ สมาชิกห้องสมุดที่ได้บริจาคหนังสือนวนิยาย
ให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง จำนวน 4 เล่ม เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม  2556 
โดยมีบรรณารักษ์ห้องสมุดเป็นผู้รับมอบ

                                                                                  


เข้าชม : 605


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 27 / มิ.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ เด็กชายพีรพงศ์ เผือกงาม 24 / เม.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ คุณวิชญ์ ทับเที่ยง 5 / ก.ค. / 2560
      ขอขอบคุณ คุณวัลลีย์ สุทธานุรักษ์ 13 / พ.ย. / 2557
      ขอขอบคุณ คุณปณิตา ตั้งปอง 19 / ก.พ. / 2557