[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ธนาคารกสิกรไทย มอบหนังสือให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง

อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556นายวิโรจน์  ล่วนเส้ง หัวหน้าส่วน ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนเจิมปัญญา ตรัง
มอบหนังสือนิยาย เรื่อง "สิเนหามนตาแห่งลานนา" ซึ่งเขียนโดย นายบัณฑูร  ล่ำซำ ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย
จำนวน 1 เล่ม ให้กับห้องสมุดปะชาชนอำเภอกันตัง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม  2556 
โดยมีบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตังเป็นผู้รับมอบ

เข้าชม : 778


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 27 / มิ.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ เด็กชายพีรพงศ์ เผือกงาม 24 / เม.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ คุณวิชญ์ ทับเที่ยง 5 / ก.ค. / 2560
      ขอขอบคุณ คุณวัลลีย์ สุทธานุรักษ์ 13 / พ.ย. / 2557
      ขอขอบคุณ คุณปณิตา ตั้งปอง 19 / ก.พ. / 2557