[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ขอขอบคุณ คุณจิรพร ภารัตตะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

อาทิตย์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ขอขอบคุณ คุณจิรพร  ภารัตตะ นักวิชากรพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหัดตรัง ที่ได้บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำภอกันตัง จำนวน  200  เล่ม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน  2556 เพื่อไว้ให้บริการในห้องสมุดประชาชนและให้บริการในบ้านหนังสืออัจฉริยะต่อไป
เข้าชม : 751


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 27 / มิ.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ เด็กชายพีรพงศ์ เผือกงาม 24 / เม.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ คุณวิชญ์ ทับเที่ยง 5 / ก.ค. / 2560
      ขอขอบคุณ คุณวัลลีย์ สุทธานุรักษ์ 13 / พ.ย. / 2557
      ขอขอบคุณ คุณปณิตา ตั้งปอง 19 / ก.พ. / 2557