[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ขอขอบคุณ คุณศรัทธาเทพ กาหยี ผญบ.หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก

พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ขอขอบคุณ คุณศรัทธาเทพ  กาหยี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง ที่ได้บริจาคหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คส์ จำนวน  100  เล่ม ให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โดยมีบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้บริการในห้องสมุดประชาชนและบ้านหนังสืออัจฉริยะต่อไป
เข้าชม : 589


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 27 / มิ.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ เด็กชายพีรพงศ์ เผือกงาม 24 / เม.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ คุณวิชญ์ ทับเที่ยง 5 / ก.ค. / 2560
      ขอขอบคุณ คุณวัลลีย์ สุทธานุรักษ์ 13 / พ.ย. / 2557
      ขอขอบคุณ คุณปณิตา ตั้งปอง 19 / ก.พ. / 2557