[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ขอขอบคุณ คุณวัลลีย์ สุทธานุรักษ์

จันทร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ขอขอบคุณ คุณวัลลีย์  สุทธานุรักษ์ ที่ได้บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง จำนวน 26 เล่ม คิดเป็นเงิน 6,000 บาท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน  2556 โดยมี บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตังเป็นผู้รับมอบ

                                                                               

                  


เข้าชม : 881


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 27 / มิ.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ เด็กชายพีรพงศ์ เผือกงาม 24 / เม.ย. / 2561
      ขอขอบคุณ คุณวิชญ์ ทับเที่ยง 5 / ก.ค. / 2560
      ขอขอบคุณ คุณวัลลีย์ สุทธานุรักษ์ 13 / พ.ย. / 2557
      ขอขอบคุณ คุณปณิตา ตั้งปอง 19 / ก.พ. / 2557