[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

 

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัล “เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด” (Seven Book Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555

จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


ผลการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัล เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด” (Seven Book Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555
จัดประกวดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น และร้านหนังสือบุ๊คสไมล์

สถิติน่าสนใจ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ปี 2555

1.มีผลงานส่งประกวด จำนวนทั้งสิ้น 280 เรื่อง
2.เพิ่มจากปีที่แล้ว 27-30%
3.ประเภทหนังสือที่มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดคือ สารคดี
4.จากหนังสือ 6 ประเภท(ไม่รวมผลงานนักเขียนรุ่นเยาว์)มีจำนวนหนังสือได้รับรางวัลทั้งหมด 18 เรื่อง (19 เล่ม >*เพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลม มี 2 เล่ม)
5.มีหนังสือได้รับรางวัล ชนะเลิศ 7 เล่ม / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1= 6 เล่ม / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 = 6 เล่ม

ผลการตัดสิน รางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 มีดังนี้
1.หนังสือสารคดี (ทั่วไป)

ประธานคณะกรรมการตัดสิน : ศ.กีรติ บุญเจือ
*
รางวัลชนะเลิศ*

-เรื่องเล่าจากร่างกาย โดย นายแพทย์ชัชพล เกียรติขจรธาดา
-เพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลม เล่ม 1-2 โดย สง่า ลือชาพัฒนพร เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1* -ไม่มีหนังสือเล่มใดได้รับรางวัล
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2*
-
อิสรภาพบนเส้นบรรทัด 13 นักโทษประหาร โดย ผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง สำนักพิมพ์สารคดี

2.หนังสือนวนิยาย


ประธานคณะกรรมการตัดสิน : ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
*รางวัลชนะเลิศ*
-โถงสีเทา โดย
เข็มพลอย (ยุวดี ต้นตระกูลรุ่งเรือง) สำนักพิมพ์เพื่อนดี
-ในรูปเงา โดย เงาจันทร์ (อำไพ สังข์สุข) แพรวสำนักพิมพ์
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1*
-ในอ้อมกอดกาลี
โดย มหรรณพ โฉมเฉลา สำนักพิมพ์มติชน
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2*ไม่มีหนังสือเล่มใดได้รับรางวัล

3.หนังสือรวมเรื่องสั้น


ประธานคณะกรรมการตัดสิน : ประภัสสร เสวิกุล
*รางวัลชนะเลิศ*
-เวลาของชาติ
โดย กิติวัฒน์ ตันทะนันท์
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1*
-ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำตลอดชีวิต
โดย จักรพันธุ์ กังวาฬ ลายแฝดสำนักพิมพ์
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2*
-บันไดกระจก
โดย วัฒน์ ยวงแก้ว สำนักพิมพ์มติชน

4.หนังสือกวีนิพนธ์


ประธานคณะกรรมการตัดสิน : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
*รางวัลชนะเลิศ*
ไม่มีหนังสือเล่มใดได้รับรางวัล
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1*
-บ้านในหมอก
โดย สุขุมพจน์ คำสุขุม สำนักพิมพ์กากะเยีย
-หัวใจห้องที่ห้า โดย อังคาร จันทาทิพย์ สำนักพิมพ์ผจญภัย
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2*
-ดอกไม้ดอกสุดท้าย
โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ สำนักพิมพ์สามัญชน

5.หนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชน

ประธานคณะกรรมการตัดสิน : พจมาน พงษ์ไพบูลย์
*รางวัลชนะเลิศ* -ไม่มีหนังสือเล่มใดได้รับรางวัล
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1*
-จากวันจันทร์ของชีวิต
…วันศุกร์จะต้องมาถึง โดย ภาณุมาศ ภูมิถาวร สำนักพิมพ์มิ่งมิตร
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2*
-ตามหาสรวงสวรรค์
โดย ศรินธร ภัศดาวงศ์ สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน
-โลกใบเล็กของหนูติ๊ด โดย เก็น กวี สำนักพิมพ์ ‘ษาริน

6.หนังสือนิยายภาพ (การ์ตูน)


ประธานคณะกรรมการตัดสิน : นิวัฒน์ ธาราพรรค์
*รางวัลชนะเลิศ*

-ณ กาลครั้งหนึ่งซึ่งมีรัก วาดภาพโดย ธีรภัทร อังคณาภิวัฒน์ (แอ้ม) ประพันธ์โดย วราห์ชา สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1*
-Walking melody II
วาดภาพและประพันธ์โดย วีระชัย ดวงพลา, วลัยกร สมรรถกร, ทรงวิทย์ สี่กิติกุล, สุทธิชาติ ศราภัยวานิช,
ชัยพร พานิชรุทติวงศ์, องอาจ ชัยชาญชีพ, สมคิด เปี่ยมปิยชาติ สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2*
-โรงเรียนทะเล เล่ม 2
ตอน เรื่องเขย่าขวัญพิศวงดงปะการัง วาดภาพและประพันธ์โดย วนิดา นิรมร มีดีคอมมิค บริษัท โพลีกอน วิซาด จำกัด
> หมายเหตุรางวัล ทั้ง 6 ประเภท <
ผู้ชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

7.ผลการประกวด ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์
(1).
หมวดนวนิยายขนาดสั้น -ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัล
(2).หมวดรวมเรื่องสั้น -ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัล
(3).หมวดกวีนิพนธ์
*
รางวัลชนะเลิศ -สยามสิกขานุโยก โดย สิทธิศักดิ์ บุญมา
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 -ภาพผ่านตา ภาษาผ่านใจ โดย กมล คูคีรีเขต
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 -เพชรแผ่นดิน โดย นิติกรณ์ ตั้งหลัก
(4).หมวดนิยายภาพ (การ์ตูน)
*
รางวัลชนะเลิศ -Seed of Dream โดย วรพรต ก่อเจริญวัฒน์
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 -The Nature’s Soul จิตวิญญาณแห่งธรรมชาติ โดย Pattamaporn C.
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 -นักประดาน้ำ โดย ทีมปลาหมึกบนดวงจันทร์
> หมายเหตุรางวัล สำหรับประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ ทั้ง 4 หมวด <
ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 จะจัดงานรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รวมถึงมอบรางวัลอื่น ๆ ให้แก่ผู้ชนะในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี


ที่มา : http://www.thereader.in.th/?p=2289

เข้าชม : 2223


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      โครงการบรรณศัญจร (Book Voyage) 14 / ก.พ. / 2560
      ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ห้องสมุด 20 / ก.พ. / 2559
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการอำเภอยิ้ม.. 15 / ธ.ค. / 2558
      วันสุนทรภู่ 29 / มิ.ย. / 2558
      วันกองทัพไทย 21 / ม.ค. / 2558
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้ง ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอห้วยยอด
ที่ตั้ง 2 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ 0-7527-1498 แฟกซ์ 0-7527-1718 ปรับปรุงเว็บไซต์โดย น.ส. สายทิพย์  คงแป้น

nongpai.ls@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05