[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

แหล่งเรียนรู้
บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอเมืองตรัง

จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


บ้านหนังสืิิออัจฉริยะ กศน. อำเภอเมืองตรัง 

1.ร้านจัดเต็ม CUP นายกัมปนาท  ภักดีพันธ์  46/8 หมู่ที่ 4  ต.ควนปริง อ.เมือง  จ.ตรัง  2.บ้านเกาะตะเคียน  นายสัตถาพร  นานอน 97/4 หมู่ที่ 8 ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง3.
บ้านนาท่ามใต้  นายวีระยุทธ  พิมพ์โคตร   82/3  หมู่ที่ 8 ต.นาท่ามใต้    อ.เมือง จ.ตรัง

4.บ้านหนองเกียบ  นายสุธน  สิทธิชัย     17/2  หมู่ที่ 3 ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
5.บ้านนาท่ามใต้  นายอุดม  คงเอียด  47   หมู่ที่ 1  ต.นาท่ามใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 


 

6.  บ้านคลองขุด  นายขจรศักดิ์  ช่วงศรี  12/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองตรุด   อ.เมือง  จ.ตรัง

 


 

 

7.  บ้านสินตัง  นายเชื่อง  เพชรเล็ก  90  หมู่ที่ 6  ต.หนองตรุด  อ.เมือง จ.ตรัง
8.  บ้านควนทุ่งรักษ์  นายณรงค์  ด้วงชู  55/1  หมู่ที่ 5  ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง 

 

 

9. บ้านทุ่งนานายดำ  นายศรัณย์  คงทิพย์   ม.6  ตำบลหนองตรุด  อ.เมือง  จ.ตรัง10.
บ้านนาขา  นางเบญจมาศ  ลุ้งใหญ่  51/3  หมู่ที่ 2  ต.นาตาล่วง  อ.เมือง  จ.ตรัง

 


 

 

 

 

 

 

 

11.บ้านทุ่งควน  นายอนุรักษ์  หนูริง   52/15  หมู่ที่ 5  ต.นาตาล่วง  อ.เมือง  จ.ตรัง
12 .สนามเปตอง นายจรัญ  มากชู 35/7 หมู่ที่ 6 ต.นาตาล่วง  อ.เมือง จ.ตรัง
13.
  บ้านกลาง  นางอุษา  แดงหยัง    14/1  หมู่ 9   ต.ควนปริง  อ.เมือง  จ.ตรัง14. บ้านนาป้อ  นายอับดล  ชัณวิจิตร  6/2  หมู่ที่ 8 ต.ควนปริง  อ.เมือง  จ.ตรัง

 

 

 

 
15.บ้านโคกพลา  นางชวนพิศ  แสงมี  88/15  ม.10  ต.โคกหล่อ อ.เมือง  จ.ตรัง


 

 

 

 

 

 16.บ้านโคกพลา    นางประคอง  หนูเรือง  19/3  ม.9  ต.โคกหล่อ  อ.เมือง  จ.ตรัง17.  บ้านโคกวัว  นางจาริณี  พลแสง  63/2  ม.1  ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง18. บ้านควนล้อน  นางสาวชาลีนุช  พูลสิน 46/3  หมู่ที่ 5  ต.นาบินหลา  อ.เมือง  จ.ตรัง 19.  บ้านนาแค  นางราตรี    นาทุ่งนุ้ย  44/3หมู่ที่ 2  ต.นาบินหลา  อ.เมือง  จ.ตรัง


  20.  บ้านหัวถนน    นายบุญรอง  ยิ้มสงค์  29 หมู่ที่ 6 ต.นาพละ อ.เมือง  จ.ตรัง21.  บ้านนาพละ    นายประเสริฐ  คงแก้ว  5/2  หมู่ 1 ต.นาพละ อ.เมือง  จ.ตรัง


 

 

22.  บ้านหนองช้าง     นายโรช  หลักเพชร    10/1  หมู่ 2 ต.นาพละ อ.เมือง  จ.ตรัง23.บ้านหนองห้าง  นางสาวสุวิมล  ไกรเทพ 316  หมู่  8  ตำบลน้ำผุด  อ.เมือง จ.ตรัง


24.บ้านทุ่งไทรงาม  นางสาวภานิกา  หมวดหรี่   108  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านควน  อ.เมือง จ.ตรัง


เข้าชม : 2947


แหล่งเรียนรู้ 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 8 สิงหาคม 2562 \"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" หนังสือดี สู่ชุมชน 8 / ส.ค. / 2562
      วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 \"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" หนังสือดี สู่ชุมชน 8 / ส.ค. / 2562
      วันที่ 8 กรกฎาคม 2562\"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" หนังสือดี สู่ชุมชน 8 / ส.ค. / 2562
      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 \"หนังสือดีสู่ชุมชน\" 16 / ก.พ. / 2562
      วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 \"หนังสือดีสู่ชุมชน\" 3 / ก.พ. / 2562


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05