[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

8 / ส.ค. / 2562 : แหล่งเรียนรู้
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 \"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" หนังสือดี สู่ชุมชน
นำหนังสือไปหมุนเวียน ยังบ้านหนังสือชุมชน \"บ้านสันตัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด\"
8 / ส.ค. / 2562 : แหล่งเรียนรู้
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 \"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" หนังสือดี สู่ชุมชน
นำหนังสือไปหมุนเวียน ยังบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลน้ำผุด
8 / ส.ค. / 2562 : แหล่งเรียนรู้
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562\"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" หนังสือดี สู่ชุมชน
นำหนังสือไปหมุนเวียน ยังบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลโคกหล่อ กศน.ตำบลนาตาล่วง และกศน.ตำบลนาท่ามใต้
16 / ก.พ. / 2562 : แหล่งเรียนรู้
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 \"หนังสือดีสู่ชุมชน\"
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังและ ครูกศน.ตำบลนาบินหลา นำหนังสือไปหมุนเวียนบ้านหนังสือชุมชน จำนวน 2 แห่ง
16 / ก.พ. / 2562 : เครือข่าย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 จัดนิทรรศการ มหกรรมวิชาการ Open House \"เปิดบ้านวิชาการ สานฝันคุณธรรม\" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ
นิทรรศการ มหกรรมวิชาการ Open House \"เปิดบ้านวิชาการ สานฝันคุณธรรม\" ประจำปีการศึกษา 2561
3 / ก.พ. / 2562 : แหล่งเรียนรู้
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 \"หนังสือดีสู่ชุมชน\"
นำหนังสือไปหมุนเวียนบ้านหนังสือชุมชน จำนวน 2 แห่ง บ้านผู้ใหญ่พรชัย สีสุข (บ้านทุ่งจันทร์หอม) บ้านนางเพียงพร เอียดสีทอง (บ้านพรุหลุมพรี) ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อส่งเสริมการอ่านในชุมชน
22 / ม.ค. / 2562 : แหล่งเรียนรู้
วันที่ 4 มกราคม 2562 \"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" หนังสือดีสู่ชุมชน บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังและ ครูกศน.ตำบลบ้านควน นำหนังสือไปหมุนเวียนบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 2 แห่ง บ้านนายเฉลียว ถนอมสุด หมู่ที่ 5 (บ้านควนนาแค) บ้านนางภัทรวาดี ลิ้น
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังและ ครูกศน.ตำบลบ้านควน นำหนังสือไปหมุนเวียนบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 2 แห่ง บ้านนายเฉลียว ถนอมสุด หมู่ที่ 5 (บ้านควนนาแค) บ้านนางภัทรวาดี ลิ้นหลง หมู่ที่ 4 อ.เมือง จ.ตรัง
22 / ม.ค. / 2562 : แหล่งเรียนรู้
30 ธ.ค.61 บรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบลควนปริงรวมทั้ง นศ. นำหนังสือไปบริการ ณ จุดบริการประชาชน ม.4 ต.ควนปริง
นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น บรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบลควนปริงรวมทั้ง นศ. นำหนังสือไปบริการ ณ จุดบริการประชาชน ม.4 ต.ควนปริง
22 / ม.ค. / 2562 : แหล่งเรียนรู้
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 \"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" หนังสือดี สู่ชุมชน บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังและครูศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครูกศน.ตำบลนาโยงใต้ นำหนังสือไปหมุนเวียน ยังบ้านหนังสือชุมชนจำนวน 2 บ้าน
นำหนังสือไปหมุนเวียน ยังบ้านหนังสือชุมชนจำนวน 2 บ้าน บ้านหนังสือหนองเอื้อง ม.7 และบ้านหนังสือโคกฐิน ม.6 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
22 / ม.ค. / 2562 : แหล่งเรียนรู้
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บรรณารักษ์และครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ นำหนังสือไปส่งเสริมการอ่าน ณ จุดบริการประชาชน บ้านโคกถิน หมุ่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้
บรรณารักษ์และครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ นำหนังสือไปส่งเสริมการอ่าน ณ จุดบริการประชาชน
21 / มิ.ย. / 2561 : แหล่งเรียนรู้
7 มิถุนายน 2561 กิจกรรมหนังสือดีสู่ชุมชน
บรรณารักษ์ ร่วมกับครู กศน. และนักศีกษา ตำบลทับเที่ยง นำหนังสือไปหมุนเวียนบ้านหนังสือชุชน
21 / มิ.ย. / 2561 : แหล่งเรียนรู้
23 พฤษภาคม 2561 หนังสือดีสู่ชุมชน
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และครูกศน.ตำบลบางรักนำหนังสือไปหมุนเวียนบ้านหนังสืออัจฉริยะ
21 / มิ.ย. / 2561 : แหล่งเรียนรู้
23 พฤษภาคม 2561 หนังสือดีสู่ชุมชน
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และครูกศน.ตำบลบ้านโพธิ์นำหนังสือไปหมุนเวียนบ้านหนังสืออัจฉริยะ
30 / พ.ค. / 2560 : เครือข่าย
29 พฤษภาคม 2560 หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน
29 พฤษภาคม 2560 หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น บ้านหนังสือชุมชนตำบลนาโยงใต้ บ้านท่าปาบ และร้าน KUANITO
30 / พ.ค. / 2560 : เครือข่าย
26 พฤษภาคม 2560 คุณครูวิชาญ ทับทิม นำหนังสือไปหมุนเวียนที่บ้านหนังสือชุมชนตำบลทับเที่ยง
26 พฤษภาคม 2560 คุณครูวิชาญ ทับทิม นำหนังสือไปหมุนเวียนที่บ้านหนังสือชุมชนตำบลทับเที่ยง
1 / มี.ค. / 2560 : แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั้น
28 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั้น ดำเนินการหมุนเวียนสื่อไปยังบ้านหนังสือชุมชนตำบลนาท่ามใต้
4 / ธ.ค. / 2559 : แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมบรรณสัญจรบ้านหนังสือชุมชน ตำบลนาโยงใต้ นาพละ บ้านโพธิ์และโรงเรียนบ้านหนองเรี้ย
1 พ.ย.59 กิจกรรมบรรณสัญจรบ้านหนังสือชุมชน ตำบลนาโยงใต้ นาพละ บ้านโพธิ์และโรงเรียนบ้านหนองเรี้ย
2 / ต.ค. / 2559 : เครือข่าย
ขอขอบคุณ ผู้บริจาคหนังสือเข้าโครงการบรรณสัญจร
รายชื่อผู้บริจาคประจำเดือนกันยายน 2559
28 / ก.ค. / 2559 : เครือข่าย
ขอขอบคุณ คุณพนิดา แซ่หลี
ขอขอบคุณ คุณพนิดา แซ่หลี บริจาคหนังสือนวนิยายจีน จำนวน 94 เล่ม ร่วมโครงการบรรณสัญจร
10 / ส.ค. / 2558 : เครือข่าย
โครงการพืชผักผลไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ อบต.ควนปริง
ห้องสมุดเคลื่อนที่ โครงการพืชผักผลไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ อบต.ควนปริง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05