[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

บทความทั่วไป
หนังสือเล่มแรก

จันทร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2555

คะแนน vote : 35  การอ่าน
เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่ ของชาติ ดังนั้นคนไทยทุกคนต้องเข้าถึงการอ่านได้ง่าย มีการนำเสนอหนังสือที่ดี เพื่อสนับสนุนให้คนไทยทุกคนใช้หนังสือเป็นแหล่งความรู้ ไปพร้อมๆ กับการสร้างนิสัยรักการอ่านที่ต้องทำในกลุ่มอายุ และในทุกกลุ่มอายุต้องทำทั้งในระบบและนอกระบบ ต้องทำในทุกสถานะ คือ ระดับบุคล ครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ

     มูลนิธิเพื่อเด็ก ได้ศึกษาแนวความคิดเรื่อง BookSatrt เข้ามาในประเทศไทย มีการมอบให้พ่อแม่จำนวน 106 ครอบครัว นำไปใช้กับลูกอายุ 6-9 เดือน กับกระบวนการง่ายๆ เพียงให้ลูกนั่งตักแล้วสื่อรักด้วยหนังสือ พ่อแม่จะอ่านเมือไรก็ได้ และอ่านที่ไหนก็ได้ แต่ที่สำคัญที่สุด คือต้องอ่านทุกวัน วันละ 5-15 นาที

     จากการศึกษาพบว่า ชุดหนังสือเล่มแรกนอกจากจะทำให้เด็กน้อยในวัยขวบปีแรกนั้นเรียนรู้ได้มาก มายอย่างน่ามหัศจรรย์แล้ว ยังทำให้บรรยากาศในบ้านอบอุ่น พ่อแม่ลูกได้ใกล้ชิดกันและมีความสุขร่วมกันมากขึ้น อีกทั้งยังพบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก คือ พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กและใช้เวลากับเด็ก ร้องเพลง เล่านิทาน และอ่านหนังสือกับเด็กมากขึ้น ในการเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้ตลอด 6 ปี

     ใน 0-3 ปีแรก พ่อแม่ใช้หนังสือกับลูกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจนลูกอายุ 3-6 ปี ครบวัยเข้าเรียน กระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการส่งผ่านเด็ก จากบ้านสู่โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือการทำความเข้าใจ พร้อมกับมอบหนังสือภาพสวยๆ เนื้อเรื่องสนุกสนาน มีชีวิตชีวาให้ครูและผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้เห็นความสำคัญและนำหนังสือไปใช้ในการพัฒนาเด็ก แล้วพร้อมที่จะต่อยอดในการเล่านิทาน และอ่านหนังสือให้เด็กฟัง

     กระทั่งครบ 6 ปี ในการเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กและครอบครัว สิ่งที่ได้คือ  องค์ความรู้ที่ถอดออกมาเป็นรูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในเด็กปฐมวัย 6 เดือน - 6 ปี โดยพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กที่นำเสนอถึงเครื่องมือ กระบวนการ และผลสำเร็จ สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละปี แต่ละก้าวอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อเป็นการยืนยันว่าชุดหนังสือเล่มแรก ถือเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขและสติปัญญา แกสมาชิกในครอบครัวอย่างได้ผล

ที่มา : http://info.thaihealth.or.th/library/hot/12418เข้าชม : 686


บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ประเพณีลากพระ จ.ตรัง 13 / ต.ค. / 2557
      ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา 6 / ก.ค. / 2557
      เกิดแผ่นดินไหว ข้อปฏิบัติก่อนและหลัง 11 / พ.ค. / 2557
      วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 28 / เม.ย. / 2557
      2 เมษายน วันรักการอ่าน 31 / มี.ค. / 2557


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05