[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
ประวัติ ศรช.บ้านควนทองสีห์

ศรช.บ้านควนทองสีห์ ตั้งอยู่ ณ (อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าหลังเก่า) หมู่ ๖ ตำบล บางเป้า อำเภอ กันตัง จังหวัดตรังเข้าชม : 403
 
 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านควนทองสีห์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
ที่อยู่ ถนนตรังคภูมิ เบอร์โทร 075-252-726
e-mail:kangtangnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05