[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
         

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑/๒๕๕๗

พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2557


กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑/๒๕๕๗
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม
ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลาม ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม  ได้รับเกียรติจาก  นายมณี  แข็งแรง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  และกล่าวรายงาน  โดยนางอิสรา  นุชนุสิทธิ์  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
นอกจากนั้น  นายมณี  แข็งแรง  ในฐานะโต๊ะอิหม่ามของมัสยิดบ้านแหลมยางร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอิสลามด้วย

โดยมีนักศึกษาเข้าอบรม  จำนวน  ๕๐ คนเข้าชม : 794


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนในระดับพื้นที่และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ตำบลแหลมสอม 30 / มี.ค. / 2565
      การประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนในระดับพื้นที่และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ตำบลแหลมสอม 30 / มี.ค. / 2565
      โครงการจัการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 22 / มี.ค. / 2565
      ครู กศน.ตำบลแหลมสอม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 22 / มี.ค. / 2565
      เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 / ก.ค. / 2561


 

 

กศน.ตำบลแหลมสอม
ศูนย์ กศน.อำเภอปะเหลียน
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เบอร์โทร 0954180874

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05