[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
                                                                                                         หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ
                                                                                   วิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา


                                                                         

กศน.ตำบลละมอโปิดโครงการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
หลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการศึกษา
หลักสูตร 40 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2557wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 

                                                                                                        หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ
                                                                                   วิชา  เชือกป่านมหัศจรรย์

 


                                                       กศน.ตำบลละมอ เปิดโครงการอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชา เชือกป่านมหัศจรรย์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2557
                                  ณ ศาลาประชาคม ม.2 ต.ละมอ  อ.นาโยง จ.ตรังเข้าชม : 1588
 
 

กศน.ตำบลละมอ..............http://www.lamo.go.th/images/icon_6.gif
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง.....
ที่อยู่.อาคาร อบต.ละมอ..เบอร์โทร...๐๙๓-๕๘๑๕๘๓๗......
e-mail:..somzaza2520@gmail.com.....http://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gif

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05