[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลควนธานี

“ประชาชนในตำบลควนธานี  ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่  ทุกเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้  การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ กศน.ตำบลควนธานี

1.       1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

2.      2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3.      3.ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.      4.พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยี  เพื่อการจัดการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

5.      5.พัฒนาบุคลากร  และภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าชม : 279
 
 

กศน.ตำบลควนธานี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
ที่อยู่http.//202.143.161.187/kuantanee/เบอร์โทร.089-6520378
e-mail:.ph_wanwimol@hotmail.co.thวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ในสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และคณะครูและบุคลากรที่ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือ ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558 และถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาเทศบาล นครตรัง ในพิธีได้รับเกียรติจากนายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน  ซึ่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้สนับสนุนอาสายุวกาชาด จำนวน 30 คน เพื่อบริการด้านการพยาบาลแก่ลูกเสือ เนตรนารี ด้วย Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05